Forskrifter

Publisert 08.10.2012     Sist endret 09.05.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om floghavre 22.06.2015 752
Forskrift om plantehelse 01.12.2000 1333
Forskrift om såvarer 13.09.1999 1052

Regelverk og veiledning