Forskrifter


Publisert 08.10.2012 | Sist endret 09.05.2017
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om floghavre 22.06.2015 752
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333
Forskrift om såvarer 13.09.1999 1052

Regelverk og veiledning