Floghavre – Krav til anlegg som mottar korn, erter eller frø

Publisert 01.10.2015     Sist endret 01.10.2015

Etter forskrift om floghavre § 11 skal avrens fra anlegg som mottar korn, erter eller frø, destrueres slik at spireevnen i mulig floghavre ødelegges, eller deponeres på en slik måte at floghavre ikke kan spres.

Behandling av avfall som kan inneholde floghavre

Avfall som kan inneholde floghavre kan destrueres eller behandles på andre måter som ødelegger spireevnen til frøene. Både kompostering og anaerob behandling av avfall reduserer spireevnen til floghavre. Hvis man tar inn avfall som kan inneholde floghavre på slike anlegg, må man dokumentere at prosessbetingelsene er tilstrekkelige for å ødelegge spireevnen til frøene. 

Fant du det du lette etter?