Faktaartikkel

Krav til virksomheter som importerer og omsetter snittblomster, julenek m.m.

Publisert 15.04.2019     Sist endret 28.02.2020

Det er forbud mot floghavre og produkter som inneholder floghavre.

Det er forbudt å importere og omsette floghavre og produkter som inneholder floghavre. Unntatt er import og omsetning av korn, oljefrø og erter til en virksomhet som i sin videre behandling av produktet ødelegger spireevnen hos floghavre.

Det er forbudt å bruke gras, høy og halm som emballasje ved import av planter og plantedeler. Dette er risikoprodukter i forhold til innhold av floghavre og andre planteskadegjørere.

Import og omsetning av floghavre innebærer en risiko for etablering og spredning av floghavre til jordbruksarealer, der planta opptrer som et ugras som kan få store konsekvenser med blant annet økt bruk av plantevernmidler.

Forbudene er regulert i forskrift om floghavre § 8 og forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 18.

Import og omsetning av snittblomster, gras og pyntegrønt til dekorasjonsformål

Virksomheter som f.eks. blomsterbutikker eller andre som importerer og omsetter produkter som snittblomster, gras og pyntegrønt til dekorasjonsformål, er ansvarlige for å overholde forbudet mot import og omsetning av floghavre. Virksomheten må ved import sørge for at sendingene ikke inneholder floghavre.

På det europeiske markedet omsettes det floghavre til pryd eller dekorasjonsformål. Det latinske navnet for floghavre er Avena fatua L, på engelsk «wild oat». Det er ikke uvanlig at norske importører av snittblomster også importerer avskårne grønne planter, f.eks. strå av ulike kornarter som hvete og havre og forskjellige andre arter i grasfamilien.

Mattilsynet har påvist flere tilfeller av floghavre på det norske markedet, der produktene er merket med andre navn enn Avena fatua L., eller der virksomheten mangler opplysninger om hvilken art det er. Før en sending tas inn i landet, må importørene derfor forsikre seg om at det ikke inngår floghavre i sendingen.

Blomsterbuketter og blomsterdekorasjoner er produkter som skal selges uten noen videre behandling. Spireevnen til eventuell floghavre vil derfor opprettholdes fram til forbruker, og også etter at buketten er kastet i komposten eller hagen. Derfra kan floghavre spre seg til omliggende åkrer og gjøre stor skade.

Import og omsetning av julenek

Virksomheter som importerer og omsetter julenek, er ansvarlige for å overholde forbudet mot import og omsetning av floghavre. Ved import av julenek er det grunn til å være særdeles nøye for å unngå ulovlig import og omsetning av floghavre. Julenek består av vanlig havre (Avena sativa L.), men kan inneholde enkelte floghavrestrå. Dette kan være vanskelig å oppdage. En virksomhet som importerer julenek, kan redusere risikoen for å bryte forbudet mot import av floghavre, ved å kreve dokumentasjon på at julenekene er høstet på arealer som er frie for floghavre.

Fant du det du lette etter?