Tilsyn med importører av fôr til villfugler i 2021

Publisert 19.01.2021     Sist endret 27.01.2021

Mattilsynet skal rette søkelyset på virksomhetenes plikt til å kunne dokumentere at importsendinger med fuglefôr er prøvetatt, analysert og funnet frie for floghavre før omsetning. Dette gjelder fuglefôr som inneholder hele korn, erter eller frø og kan være produkter som solsikkefrø, frøblandinger, meiseboller og talgprodukter.

Dette ser vi etter

Mattilsynet skal i 2021 undersøke etterlevelsen av forskrift om floghavre § 8 om forbud mot å importere og omsette floghavre og § 12 om krav til virksomheter som produserer eller importerer fôr.

Mattilsynet skal føre tilsyn med:

  • om virksomheten har dokumentasjon på om varen er prøvetatt og analysert for floghavre slik som krevd i forskrift om floghavre § 12,
  • at analysen viser at prøven ble funnet fri for floghavre, før varen ble omsatt videre eller behandlet slik at spireevne ble ødelagt eller produktet distribuert.
Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?Hva ser vi på?
Hele landetAndre halvdel 2021Et utvalg sendinger på visse tollvarenummer, gjort på bakgrunn av oversikter fra Tolletaten over importører.Etterlevelse av forskrift om floghavre §8 og §12.Importørenes dokumentasjon på om og hvordan varen er prøvetatt og analysert for forekomst av floghavre.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle importører i hele landet. Alle bør likevel være forberedt på å kunne framskaffe dokumentasjon på hvordan partiene eller importsendingene er prøvetatt og analysert for forekomst av floghavre. Videre bør virksomhetene kunne vise til hvilke tiltak som blir gjort for at floghavre ikke blir importert i produktene, og hva de vil gjøre med produktene ved påvisning av floghavre etter at importen har funnet sted.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer