Fremmede skadelige arter

Publisert 15.11.2012     Sist endret 13.06.2019

Ikke alle fremmede arter utgjør et problem, men en del arter som etablerer seg i nye områder medfører store endringer og skader på planter. Et eksempel er kjempebjørnekjeks som har spredt seg til de fleste landsdeler. Med høye, store blad hindrer den andre planter i å vokse i nærheten av seg, og til slutt er den enerådende i områder der den vokser.

Enhver (virksomheter, privatpersoner og hageeiere) har ansvar for å utvise nødvendig aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere. Dette betyr at alle plikter å sette seg inn i - og følge -  de bestemmelser som gjelder før de for eksempel tar med seg planter og plantedeler og jord inn til Norge.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn og treffe nødvendige vedtak for å bekjempe eller for å begrense spredning av planteskadegjørere.

Miljødirektoratet har ansvar for å ivareta naturmangfoldet. Naturmangfoldloven, som forvaltes av Miljødirektoratet, inneholder preventive tiltak for å hindre at fremmede organismer gjør skade på naturmangfoldet, og bestemmelser om kontroll og bekjempelse av fremmede organismer som allerede er satt ut i naturen. Forskrift om fremmede organismer og forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, regulerer blant annet innførsel og utsetting av fremmede organismer.

Du kan lese mer om regelverket på Miljødirektoratets hjemmeside:

Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksforma

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00