Er en fremmed skadelig art og en karanteneskadegjører det samme?

Publisert 15.11.2012     Sist endret 21.11.2012

Med karanteneskadegjørere mener vi de planteskadegjørerne som er listet i forskrift om plantehelse. Alle disse planteskadegjørerne er skadelige for planters vekstvilkår, og de må derfor ansees som fremmede skadelige arter. 

De fleste av skadegjørerne som er listet i forskriften kan gjøre direkte skade på planter, mens andre skadegjørere er vi redde for å få inn til Norge fordi de, i tillegg til å gjøre direkte skade, også kan være bærere (vektorer) av andre og mer alvorlige planteskadegjørere. Dette gjelder f. eks. furubukken Monochamus spp. som kan være infisert av den fryktede furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) som er en alvorlig trussel mot furuskogen i Norge.

I Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) er det også listet en flatorm (New Zealandsk flatorm,  Arthurdendyus triangulatus) selv om den ikke angriper planter i det hele tatt. Denne flatormen er likevel vurdert som en karanteneskadegjører fordi den spiser meitemark og dermed skader plantene indirekte. Uten meitemark i jorda kan jorda bli tung og oksygenfattig og lite egnet for planteproduksjon. Det er ofte slike indirekte skadegjørere en vanligvis forbinder med "en fremmed skadelig art", men det gjelder altså også de andre planteskadegjørerne i forskrift om plantehelse.

Det er få karanteneskadegjørere som er listet i forskrift om plantehelse som finnes i Norge, og de vi har fått inn til landet er enten under bekjempelse eller forsøkt isolert for å hindre videre spredning.

Hva er karanteneskadegjørere?

Fant du det du lette etter?