Hva er en fremmed skadelig art?

Publisert 15.11.2012     Sist endret 04.04.2016

En fremmed skadelig art er en art som ved introduksjon og/eller spredning kan true stedegent biologisk mangfold og/eller domestiserte dyrs og planters helse.

Plantehelseområdet omfatter både direkte og indirekte planteskadegjørere. Enhver art som er skadelig for planters vekstvilkår ansees som en planteskadegjører. I tråd med Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) kan plantehelseområdet omfatte invaderende fremmede skadelige arter.

I 2007 la regjeringen fram en tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter. Tiltakene I denne strategien er delt inn i felles tiltak og tiltak for hver enkelt sektor. Plantehelseområdet blir sterkt berørt i flere av de tiltakene som Landbruks- og matdepartementet (LMD) har ansvaret for. Artsdatabanken gjør vurderinger av økologisk risiko for fremmede arter.

Regjeringen.no: Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter

Artsdatabanken: Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012 

Fant du det du lette etter?