Risikovurdering

Store negative konsekvenser som følge av hønsehirse

Publisert 31.05.2016     Sist endret 31.05.2016

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet utført en risikovurdering av ugraset hønsehirse. VKM vurderer at hønsehirse vil kunne føre til store negative konsekvenser for jordbruket i lavlandet i Sørøst-Norge.

VKMs risikovurdering «Risk assessment of cockspur grass» ble overlevert Mattilsynet 31. mai 2016. Hønsehirse (Echinochlea crus-galli) er en ettårig grasart som opptrer som ugras i åpen åker. Arten har egenskaper som gjør den vanskelig å bekjempe effektivt. I verdenssammenheng er hønsehirse ansett som et av de verste ugrasene.

Negative konsekvenser av hønsehirse

Det er mange spredningsveier for hønsehirse. VKM vurderer det som sannsynlig at ugraset vil kunne spre seg og trives i åpen åker i store deler av lavlandet i Sørøst-Norge.

VKM vurderer de negative konsekvensene for norsk jordbruk som store i korn og potet, og svært store i grønnsaker. Hønsehirse vil kunne gi betydelig avlingstap, økte kostnader til bekjempelse og økt bruk av plantevernmidler. Når det gjelder konsekvenser er VKMs konklusjon usikker grunnet mangelfull dokumentasjon av skadeomfanget.

- Mattilsynet vil bruke risikovurderingen til å vurdere om det skal iverksettes tiltak som reduserer videre spredning og etablering av hønsehirse, sier Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter i Mattilsynet.

Bakgrunn for oppdraget

Bakgrunnen for oppdraget fra Mattilsynet var behov for mer kunnskap om utbredelse av arten i Norge og hvilket skadepotensiale ugraset har. Forekomsten av hønsehirse har økt betraktelig de siste vel 20 årene, særlig i Østfold og Vestfold.

-Erfaringen hittil har vært at hønsehirse representerer et alvorlig ugrasproblem i åpenåker, et problem som det er vanskelig å finne gode løsninger på. Vi ba derfor VKM om å identifisere innførselsveier av hønsehirse inn til Norge og spredningsveier innad i Norge, sier Johnsen.

Mattilsynet ønsket at VKM også skulle vurdere skadepotensialet og mulige effektive tiltak for å forhindre videre spredning og redusere skade i jordbruket i Norge.

Les hele vurderingen hos VKM: Risikovurdering av ugraset hønsehirse

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

For presse: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910.
Andre henvendelser: Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 38.


Kontaktinformasjon

For presse: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910.
Andre henvendelser: Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 38.