Hva er forskjell på oligofage, monofage og polyfage planteskadegjørere?

Publisert 15.11.2012     Sist endret 09.07.2020

  • En oligofag art lever på noen få og nært beslektede plantearter.
  • En monofag art lever bare på én planteart
  • En polyfagart har mange vertplanter den kan leve på.

Monofage og oligofage arter er spesialister, mens polyfage arter er generalister.

De polyfage skadegjørerne kan gjøre stor skade i mange kulturer og vil lettere kunne spres. De monofage planteskadegjørerne er derfor ofte enklere å bekjempe og utrydde enn de polyfage.

Minérfluer (Liriomyza spp.) er et godt eksempel på polyfage planteskadegjørere som har mange vertplanter, mens hvit krysantemumrust (Puccinia horiana) er eksempel på en som har få vertplanter.

Mange av skadegjørerne som er listet på Vedlegg 2 i forskrift plantehelse er monofage eller oligofage, mens skadegjørere på Vedlegg 1 ofte er polyfage.

Fant du det du lette etter?