Forskrifter

Publisert 09.02.2018     Sist endret 23.08.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere 09.11.2017 1777
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333

Regelverk og veiledning