Faktaartikkel

Fakta om Agrilus anxius (amerikansk bjørkepraktbille)

Publisert 26.06.2017     Sist endret 31.01.2018

Amerikansk bjørkepraktbille er en alvorlig planteskadegjører som kan angripe bjørk. Den har aldri vært påvist i Norge.

Risikovurderinger fra EPPO og VKM har vist at risikoen for at de kan komme inn til landet er tilstede og at de kan føre til store ødeleggelser i skog og grøntmiljø.

Nøkkelinformasjon:

Status regelverk

I forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) er Agrilus anxius (amerikansk bjørkepraktbille) listet i vedlegg 1. Det er også særskilte krav til import av visse planter og smittebærende emner i vedlegg 4A, nr. 43, 44 og 45. Planter og andre smittebærende emner som ved import skal være fulgt av sunnhetssertifikat er listet i vedlegg 5A, blant annet varer av tre av bjørk med opprinnelse i de land som er listet i vedlegget. Sertifikatplikten gjelder også for bark av bjørk med opprinnelse i USA og Canada. Planter og plantedeler, flis, spon og treavfall fra USA og Canada er i henhold til vedlegg 3 forbudt å importere til Norge.

Vertplanter

Bjørk (Betula spp.). Europeiske arter er særlig mottakelige.

Kjennetegn, biologi og skadesymptomer

Se bilder og beskrivelse hos NIBIO

Inspeksjonsmetode

Visuell kontroll av importerte varer av bjørk og av bjørketrær som vokser i områder omkring innførselssteder. Angrep starter oftest i toppen av et tre. Se etter de typiske D-formede utgangshullene (3-5 mm). Disse er lettest å oppdage når det ikke er løv på treet og kommer til syne etter at de voksne billene har krøpet ut. De S-formede larvegangene i treet rett under barken er også karakteristiske og kan også ses utenpå barken.

De voksne billene og larvene kan forveksles med andre Agrilus-arter og må artsbestemmes ved laboratorieundersøkelser.

Funn eller mistanke om funn skal umiddelbart meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Utbredelse

Den er vidt spredd i Canada og USA, og ingen områder i disse landene kan regnes å være fri for denne skadegjøreren. Skadegjøreren har aldri blitt påvist eller i andre europeiske land.

Viktigste spredningsveier

Treflis fra land der denne skadegjøreren forekommer er vurdert som den viktigste spredningsveien til Norge. Billene kan også komme inn til landet med levende trær, greiner med eller uten løv, ubehandlet treemballasje, tømmer, trelast og annet ubehandlet trevirke av bjørk (ved, m.m.)

Mer informasjon og bilder finner du hos NIBIO og hos EPPO.

Tilbake til temasiden om Agrilus anxius (amerikansk bjørkepraktbille)

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer


Regelverk og veiledning

Les mer