Fakta om asiatisk askepraktbille (Agrilus planipennis)

Publisert 27.06.2017     Sist endret 31.01.2018

Asiatisk askepraktbille er en alvorlig planteskadegjører som kan angripe ask. Den har aldri vært påvist i Norge.

Risikovurderinger fra EPPO og VKM har vist at risikoen for at de kan komme inn til landet er tilstede og at de kan føre til store ødeleggelser i skog og grøntmiljø.

Nøkkelinformasjon

Status regelverk

I forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) er Agrilus planipennis (asiatisk askepraktbille) listet i vedlegg 1.  Det er også særskilte krav til import av visse planter og smittebærende emner i vedlegg 4A, nr. 39 -42. Planter og andre smittebærende emner som ved import skal være fulgt av sunnhetssertifikat er listet i vedlegg 5A, blant annet varer av ask med opprinnelse i de land som er listet i vedlegget. Sertifikatplikten gjelder også for avskårne greiner og bark av ask med opprinnelse i de land som er listet i vedlegget.

Vertplanter

Flere arter ask (Fraxinus spp.).

Kjennetegn, biologi og skadesymptomer

Se bilder og beskrivelse hos NIBIO

Inspeksjonsmetode

Visuell kontroll av importerte varer av ask og av asketrær som vokser i områder omkring innførselssteder. Angrep starter oftest i toppen av et tre og kan være vanskelig å oppdage tidlig.

Se etter de typiske D-formede utgangshullene (2-5 mm). Disse er lettest å se når det ikke er løv på treet og blir synlige etter at billene har krøpet ut. Under barken er det også mulig å oppdage de S-formede larvegangene.

De voksne billene og larvene kan forveksles med andre Agrilus-arter og må artsbestemmes ved laboratorieundersøkelser. Funn eller mistanke om funn skal umiddelbart meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Mer om inspeksjonsmetodikk hos EPPO.

Utbredelse

Den regnes som naturlig hjemmehørende Kina, Japan og andre asiatiske land, men regnes nå også som etablert i flere områder i Canada, USA og Russland (NB! Også i den europeiske delen av Russland).

Viktigste spredningsveier

Billene kan komme inn til landet med levende trær, greiner med eller uten løv, ubehandlet treemballasje, tømmer, trelast og annet ubehandlet trevirke av ask (ved, flis m.m.). Vedsekker og flis som inneholder ask fra land der denne skadegjøreren forekommer, representerer en særlig risiko.

Tilbake til temasiden om asiatisk askepraktbille (Agrilus planipennis)

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer


Regelverk og veiledning

Les mer