Tema

Asiatisk løvtrebukk (Anoplophora glabripennis)

Publisert 01.07.2020     Sist endret 17.01.2022

Viktig informasjon

Funn eller mistanke om funn av denne planteskadegjøreren må straks meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Importørene har ansvar for at importsendinger ikke inneholder karanteneskadegjørere. Mattilsynet gjennomfører risikobaserte stikkprøvekontroller.

Ved funn av karanteneskadegjørere kan Mattilsynet pålegge tiltak for å bekjempe eller hindre videre spredning.

Asiatisk løvtrebukk (tidligere kalt asiatisk trebukk) er en alvorlig planteskadegjører som kan angripe mange ulike løvtrær- og busker. Billen er til nå ikke påvist i Norge.

Det er størst sannsynlighet for at billene kommer inn til landet med treemballasje, men de kan også følge med importsendinger av mange andre varegrupper. Kommer de først inn og får fotfeste, kan de være svært vanskelig å utrydde.

Det har vært utbrudd av denne skadegjøreren i flere europeiske land de siste årene, deriblant Finland, og det er brukt enorme ressurser på bekjempelsestiltak. Tiltakene ser så langt ut til å ha lykkes.

Fordi skadegjøreren har mange vertplanter vil en eventuell etablering i Norge kunne få svært store økonomiske og miljømessige konsekvenser.

Det er derfor viktig å forebygge introduksjon til landet. Importører av planteskoleplanter, treemballasje, tømmer og trelast og annet ubehandlet trevirke av løvtrær (ved, flis m.m.) må være nøye med mottakskontroll av varene og sjekke at innførselskravene i plantehelseregelverket er fulgt.

Risikovurderinger

Risikovurderinger for Anoplophora glabripennis fra 1998 og 1999 (EPPO)

Omtale av Anoplophora glabripennis i risikovurderingen for Anoplophora chinensis fra 2012 (VKM).

Vurdering av Anoplophora glabripennis i 2015 (Artsdatabanken).

 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Ved funn eller mistanke om funn av asiatisk trebukk (Anoplophora glabripennis) eller har du spørsmål, ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell