Faktaartikkel

Fakta om asiatisk løvtrebukk (Anoplophora glabripennis)

Publisert 27.06.2017     Sist endret 01.07.2020

Asiatisk løvtrebukk (tidligere kalt asiatisk trebukk) er en alvorlig planteskadegjører som kan angripe mange ulike løvtrær- og busker. Den har aldri vært påvist i Norge. Funn i Finland i 2015 bekrefter at det er risiko for etablering under nordiske forhold. Dersom den kommer inn til landet vil den kunne føre til omfattende ødeleggelser i skog og grøntmiljø.

Nøkkelinformasjon

Status regelverk

I forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) er Anoplophora glabripennis listet i vedlegg 1. Det er også særskilte krav til import av visse planter og smittebærende emner i vedlegg 4A, nr. 46, 47 og 51. Planter og andre smittebærende emner som ved import skal være fulgt av sunnhetssertifikat er listet i vedlegg 5A, blant annet varer av tre av planteslekter som er vertplanter for A. glabripennis med opprinnelse i land som er listet i vedlegget.

Vertplanter

Billen er svært polyfag og kan, i følge EPPO, angripe busker og trær innen mer enn 20 planteslekter, og nye slekter blir stadig registrert. Mange av vertplantene er vanlige i norsk skog, deriblant lønn, bjørk, selje, bøk, hassel, ask, alm og or.

Kjennetegn, biologi og skadesymptomer

Se bilder og beskrivelse hos NIBIO

Inspeksjonsmetode

Visuell kontroll av importerte varer av løvtrær, spesielt treemballasje, og av løvtrær som vokser i områder omkring innførselssteder. Se spesielt etter de sirkelrunde utgangshullene (10–20 mm) og frass (blanding av boremel og ekskrementer). Utgangshullene, som vanligvis finnes fra 1,5 meter over bakken og oppover i treet, kommer til syne etter at de voksne billene har krøpet ut og er lettest å se når det ikke er blad på trærne.

Symptomer kan lett forveksles med Anoplophora chinensis, men for denne arten vil utgangshullene som regel finnes på nedre del av stammen og på synlige røtter.

Fra eggene blir lagt til de voksne billene kryper ut av treet, kan det ta flere år, avhengig av klima. Angrep kan derfor være svært vanskelig å oppdage ved importkontroll. Av samme grunn vil det kunne kreve flere års overvåking for å kunne oppdage angrep eller for å friskmelde et område. Voksne biller og larver må artsbestemmes ved laboratorieundersøkelser. Funn eller mistanke om funn skal umiddelbart meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Mer om inspeksjonsmetodikk hos EPPO

Utbredelse

Anoplophora glabripennis er naturlig hjemmehørende i Kina og andre asiatiske land. Den regnes også som etablert i USA. Det har også vært flere utbrudd i flere europeiske land, deriblant i Finland. Skadegjøreren har aldri blitt funnet i Norge.

Viktigste spredningsveier

Det er størst risiko for at billene kommer inn til landet med ubehandlet treemballasje, men den kan også komme inn med levende trær, tømmer og annet ubehandlet trevirke av løvtrær.

Tilbake til temasiden om asiatisk trebukk (Anoplophora glabripennis)

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer


Regelverk og veiledning

Les mer