Tema

Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii)

Publisert 24.04.2018     Sist endret 17.01.2022

Liten jordbærbladlus er en planteskadegjører som kan angripe og skade jordbærplanter. Men den viktigste skaden skyldes den rollen den har som vektor for plantevirus, deriblant fem alvorlige karantenevirus som kan angripe jordbærplanter.

Liten jordbærbladlus er listet som karanteneskadegjører i vedlegg 2 i forskrift om plantehelse og er forbudt å introdusere og spre med planter og formeringsmateriale av jordbær.

Denne bladlusa er til nå ikke kjent å forekomme i Norge, men regnes som etablert i mange land der det produseres jordbær, deriblant flere land i Europa.

Det er viktig å forebygge introduksjon til landet. Importører må derfor sørge for grundig mottakskontroll av alt innkjøpt materiale og sjekke at innførselskravene i plantehelseregelverket er fulgt.

Det er også viktig at bær- og planteprodusenter undersøker produksjonsfeltene sine jevnlig og iverksetter nødvendige tiltak i tide. Jordbærplanter som er produsert på produksjonssteder med smitte av liten jordbærbladlus, kan ikke omsettes.

Bladlusa har klubbeformete hår og er lett å skille fra andre bladlus!

Funn eller mistanke om funn skal meldes til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Import og eksport

Etter at det ble åpnet opp for import av jordbærplanter i 2015, er det økt risiko for introduksjon av skadegjørere på jordbær som ikke tidligere er kjent å forekomme her i landet, deriblant liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii).

Dersom liten jordbærbladlus først kommer inn i landet, kan den bli svært vanskelig å bekjempe. Enda mer alvorlig er at den også kan ha med seg plantevirus som kan gjøre stor skade i jordbærproduksjon. Eller: Dersom liten jordbærbladlus kommer inn i en jordbæråker der det allerede finnes planter med smitte av virus, vil denne bladlusa effektivt kunne spre disse videre til friske planter.

5 slike virus som liten jordbærbladlus kan spre, er listet som karantenevirus i forskrift om plantehelse. To av disse ble for første gang påvist i Norge i 2017 (Strawberry Crinkle virus og Strawberry mild yellow edge virus). Les mer om virus i jordbær.

For å forebygge introduksjon og spredning av planteskadegjørere som kan angripe jordbærplanter, er det viktig at:

  • importøren i forkant av bestillingen av jordbærplanter, forsikrer seg om at leverandøren er en seriøs aktør som forstår hvilke krav som gjelder for eksport til Norge. Kjøp kun «høykvalitets sertifiserte planter» som er produsert i henhold til EPPO’s retningslinjer for slik produksjon – i tråd med kravene i forskrift om plantehelse vedlegg 4A nr. 37, og kjøp kun fra leverandører som faktisk kan dokumentere at plantene er friske. Ha tett dialog med leverandør og vit hva du kjøper!
  • importører av jordbærplanter er nøye med mottakskontrollen av de aktuelle sendingene som ankommer Norge og forvisser seg om at kravene i forskrift om plantehelse er fulgt.
  • jordbærprodusentene anlegger nye felt basert på importert materiale i god avstand fra tidligere etablerte felt, praktiserer kortvarige omløp og undersøker feltene jevnlig gjennom hele vekstsesongen.
  • importører og produsenter melder fra til Mattilsynet ved funn eller mistanke om funn av karanteneskadegjørere

Les mer:
Import av planter m.m.
Veileder om import av planter

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Mattilsynet gjennomfører hvert år ulike overvåkings- og kartleggingsprogrammer. Hovedmålet  med dette er å holde oversikt over utvalgte områder som Mattilsynet har ansvar for.

Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2018 

Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2017