Rapport

Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2017

Publisert 01.06.2018     Sist endret 01.06.2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i norsk jordbærproduksjon i 2017. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos utvalgte jordbærprodusenter, å dokumentere status for denne planteskadegjøreren i Norge.

Hva undersøkte vi:

Til sammen 100 prøver fra produksjonsfelt av jordbær fra totalt 20 utvalgte jordbærprodusenter i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Agder-fylkene, Hedmark, Oppland, Vestfold og Buskerud. Prøvene ble kun tatt fra felt som var etablert med importerte jordbærplanter.

De samme bærfeltene ble også undersøkt for plantevirus som kan spres med denne bladlusa.

Tidsrom:

Sommeren 2017.

Hva lette vi etter:Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii).
Hva fant vi:

Det ble ikke funnet liten jordbærbladlus. Denne planteskadegjøreren er heller ikke tidligere funnet i norsk jordbærproduksjon.

Det ble funnet to plantevirus som kan spres med liten jordbærbladlus (se egen rapport: ).

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner