Rapport

Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i jordbær 2018

Publisert 27.05.2019     Sist endret 27.05.2019

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) i norsk jordbærproduksjon i 2018. Hensikten med programmet var, på grunnlag av stikkprøver hos utvalgte jordbærprodusenter, å dokumentere status for denne planteskadegjøreren i Norge og å kunne oppdage eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva undersøkte vi:Tilsammen 111 prøver á 100 blad fra produksjonsfelt av jordbær fra totalt 14 utvalgte jordbærprodusenter i Akershus, Østfold, Møre og Romsdal og Trøndelag. Prøvene ble kun tatt fra felt som var etablert med importerte jordbærplanter.
Tidsrom:

Sommeren 2018.

Hva lette vi etter:

Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii). Denne bladlusa, som er regulert som karanteneskadegjører, har aldri tidligere vært funnet i norsk jordbærproduksjon. Den kan angripe og skade jordbærplanter, men den viktigste skaden skyldes at den kan spre alvorlige plantevirus.

De samme jordbærfeltene ble også undersøkt for plantevirus som kan gjøre stor skade i jordbærproduksjon. (Se egen rapport: Kartlegging av virus i jordbær 2017 og 2018)

Hva fant vi:Liten jordbærbladlus ble ikke funnet i noen av prøvene.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner