Risikovurdering

Risikoanalyse (PRA) for Chaetosiphon fragaefolii (liten jordbærbladlus)

Publisert 21.10.2014     Sist endret 13.08.2020

På oppdrag fra Mattilsynet utarbeidet Bioforsk (nå NIBIO) i 2014 en forenklet risikovurdering for planteskadegjøreren Chaetosiphon fragaefolii (liten jordbærbladlus). Arbeidet ble utført som grunnlag for fastsettelse av innførselskrav da det ble åpnet opp for import av jordbærplanter i 2015.

Planteskadegjøreren Chaetosiphon fragaefolii (liten jordbærbladlus) er vektor for mange farlige plantevirus, deriblant Strawberry crinkle virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry mottle virus og Strawberry vein banding virus.

Rapporten konkluderer med at det er usikkert i hvilken grad liten jordbærbladlus vil kunne overleve en norsk vinter utendørs med dagens klima. Men uansett overlevelsesgrad; Får vi inn virus med liten jordbærbladlus, kan disse overføres til planter i Norge. Det er derfor viktig å fastsette strenge innførselskrav som risikoreduserende tiltak for denne bladlusa.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner