Forskrifter

Publisert 15.04.2013     Sist endret 15.01.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Endr. i forskrift om plantehelse) 15.11.2017 1777
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333
Forskrift om settepoteter 02.07.1996 1447

Regelverk og veiledning