Faktaartikkel

PCN-register

Publisert 26.06.2014     Sist endret 18.12.2020

Potetprodusenter, planteskoler, ferdigplenprodusenter og andre produsenter av planter med røtter på friland, må kjenne til eiendommens PCN-status. Det samme gjelder de som ønsker å flytte jordmasser. Registeret er derfor et viktig verktøy for å hindre spredning av PCN.

PCN-register

PCN-register 

Eiendommer som har restriksjoner på grunn av planteskadegjørerne gul potetcystenematode (gul PCN) og hvit potetcystenematode (hvit PCN) er samlet i PCN-registeret.

Registeret gir en oversikt over eiendommer der det er påvist PCN. Det gir ikke et fullstendig bilde av forekomsten av PCN i Norge. Registeret er oppdatert med nye påvisninger fram til oktober 2020. Det samme gjelder sammenslåing av fylker og kommuner per 1. januar 2020. Listene er sortert på kommuner og gårds- og bruksnummer. Det er ingen eiendommer i Nordland, Troms og Finnmark i registeret.

Ved utgangen av 2020 omfattet PCN-registeret 6253 eiendommer.

Potetprodusenter som skal leie arealer for å dyrke poteter, har behov for slik kunnskap. Dette er omtalt i Nasjonal bransjestandard for PCN

Det samme gjelder settepotetprodusenter, planteskoler, ferdigplenprodusenter og andre produsenter av planter med røtter på friland. Slike planter kan ikke produseres på eiendommer hvor PCN er påvist.

I forbindelse med husbygging, bygging av jernbaner og veier og annen anleggsvirksomhet, blir det ofte behov for å flytte jordmasser. Kommunal forvaltning, vegvesen og andre anleggsentreprenører som skal grave og flytte på jordmasser, må sjekke PCN-status på jorda.

PCN-registeret gir en oversikt over hvilke eiendommer nematodene er funnet på, men det er ikke dermed sagt at PCN ikke forekommer på eiendommer som ikke står på listene.

Inkluderer også private hager

Første påvisning av PCN i Norge var i 1955, og siden er PCN funnet på flere tusen eiendommer i de fleste av landets fylker. De fleste er registrert fordi PCN er funnet på eiendommen, men registeret inneholder også eiendommer som har fått restriksjoner fordi de har hatt driftsfellesskap med eiendom med påvist PCN, eller at eiendommen inngår i et karanteneområde som er opprettet etter påvisning av PCN i nabolaget. Mange av påvisningene er i privathager.

Grunnlaget for registreringene er prøvesvar fra NIBIO (eventuelt deres forgjenger) og/eller vedtaksbrev fra den offentlige etaten som hadde forvaltningsansvaret på det aktuelle tidspunktet. I dag er det Mattilsynet som har forvaltningsansvaret. Tidligere var det daværende Landbrukstilsynet.

Om bruk av registeret

Ved å klikke på +-tegnet til venstre for fylkesnavnet, framkommer alle kommuner med registreringer i fylket og antall eiendommer per kommune. Ved å dobbeltklikke på tallet for den aktuelle kommunen, får en opp ei liste over eiendommene i denne kommunen.

Se også:

Potetbransjens nasjonal bransjestandard for PCN

Mattilsynets informasjon om risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsarbeid

Utbredelse av PCN i Norge

Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN) 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner