Faktaartikkel

PCN-register pr. 31.12.2017

Publisert 26.06.2014     Sist endret 10.04.2018

Potetprodusenter, planteskoler, ferdigplenprodusenter og andre produsenter av planter med røtter på friland, må kjenne til eiendommens PCN-status. Det samme gjelder de som ønsker å flytte jordmasser. Registeret er derfor et viktig verktøy for å hindre spredning av PCN.

PCN-register

PCN register - oppdatert 31.12.2017

Eiendommer som har restriksjoner på grunn av planteskadegjørerne gul potetcystenematode (gul PCN) og hvit potetcystenematode (hvit PCN) er samlet i PCN-registeret.

Listene er sortert på kommuner og gårds- og bruksnummer. Det er ingen eiendommer i Nordland, Troms og Finnmark i registeret.

Ved utgangen av 2017 omfattet PCN-registeret 6220 eiendommer.

 

Potetprodusenter som skal leie arealer for å dyrke poteter, har behov for slik kunnskap. Dette er omtalt i Nasjonal bransjestandard for PCN

Det samme gjelder settepotetprodusenter, planteskoler, ferdigplenprodusenter og andre produsenter av planter med røtter på friland. Slike planter kan ikke produseres på eiendommer hvor PCN er påvist.

I forbindelse med husbygging, bygging av jernbaner og veier og annen anleggsvirksomhet, blir det ofte behov for å flytte jordmasser. Kommunal forvaltning, vegvesen og andre anleggsentreprenører som skal grave og flytte på jordmasser, må sjekke PCN-status på jorda.

PCN-registeret gir en oversikt over hvilke eiendommer nematodene er funnet på, men det er ikke dermed sagt at PCN ikke forekommer på eiendommer som ikke står på listene.

Registeret er oppdatert per 31. desember 2017

Registeret er oppdatert med nye påvisninger fram til slutten av 2017. Det samme gjelder sammenslåing av fylker og kommuner per 1. januar 2018. Listene er sortert på kommuner og gårds- og bruksnummer. Det er ingen eiendommer i Nordland, Troms og Finnmark i registeret.

Inkluderer også private hager

Første påvisning av PCN i Norge var i 1955, og siden er PCN funnet på flere tusen eiendommer i de fleste av landets fylker. De fleste er registrert fordi PCN er funnet på eiendommen, men registeret inneholder også eiendommer som har fått restriksjoner fordi de har hatt driftsfellesskap med eiendom med påvist PCN, eller at eiendommen inngår i et karanteneområde som er opprettet etter påvisning av PCN i nabolaget. Mange av påvisningene er i privathager.

Grunnlaget for registreringene er prøvesvar fra NIBIO (eventuelt deres forgjenger) og/eller vedtaksbrev fra den offentlige etaten som hadde forvaltningsansvaret på det aktuelle tidspunktet. I dag er det Mattilsynet som har forvaltningsansvaret. Tidligere var det daværende Landbrukstilsynet.

Om bruk av registeret

Excel-arkene kan brukes på to måter.

  • Ved å gå inn på arkfanen for det enkelte fylket nederst i Excel-arket, får en opp alle registreringene for det aktuelle fylket, sortert på kommune og gårds- og bruksnummer.

    - Noen eiendommer har kryss i kolonna for «Utgått» og lysegrå bakgrunn. En slik eiendom er sammenføyd med en annen eiendom siden forrige oppdatering av registeret. Mattilsynet vil om kort tid finne ut av hvilken eiendom den aktuelle eiendommen er slått sammen med.
     
  • Ved å gå inn på arkfanen for «Oversikt», får en opp en tabell med alle fylker og antall registrerte eiendommer per fylke. Ved å klikke på +-tegnet til venstre for fylkesnavnet, framkommer alle kommuner med registreringer i fylket og antall eiendommer per kommune. Ved å dobbeltklikke på tallet for den aktuelle kommunen, får en opp ei liste over eiendommene i denne kommunen.

    - Foreløpig framkommer ikke utgåtte eiendommer på denne lista.

Se også:

Potetbransjens nasjonal bransjestandard for PCN

Mattilsynets informasjon om risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsarbeid

Utbredelse av PCN i Norge

Forvaltningspraksis ved påvisning av gul og/eller hvit potetcystenematode (PCN) 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner