Veileder for prøvetaking for potetcystenematoder (PCN)

Publisert 22.04.2013     Sist endret 19.04.2018

Forvaltningspraksis for PCN nevner flere situasjoner hvor eier eller bruker selv skal ta prøver av jorda for PCN-analyse. Slikt prøveuttak skal skje i henhold til Mattilsynets veileder. Veilederen omfatter også prøveuttak i forbindelse med forflytning av jordmasser ved anleggsvirksomhet.

Innledningsvis beskriver veilederen i hvilke situasjoner det er aktuelt at eier eller bruker tar prøver og hva det skal analyseres for i de ulike tilfellene. Videre omhandles temaer som prøvetaking, utfylling av analyserekvisisjonen som skal følge prøvene til NIBIO og hvordan prøvene skal pakkes inn, emballeres, merkes og sendes. Det er også laget et eksempel på utfylt analyserekvisisjon.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner