Tema

Rotgallnematoder (Meloidogyne fallax og M. chitwoodi)

Publisert 24.04.2020     Sist endret 17.01.2022

Rotgallnematodene Meloidogyne fallax og M. chitwoodi er jordboende planteskadegjørere som angriper røttene til flere økonomisk viktige grønnsaker og kornarter. De er særlig en trussel for potet- og gulrotproduksjon. Nematodene er til nå ikke funnet i Norge.

Nematodene har mange vertplanter, spres lett og er svært vanskelig å utrydde. Angrep fører til vekstreduksjon, kvalitetsforringelse og avlingstap.

Begge artene er regulert som karanteneskadegjørere i forskrift om plantehelse og er forbudt å spre. Ved funn vil Mattilsynet pålegge tiltak for å utrydde eller for å hindre videre spredning.

Funn eller mistanke om funn av disse rotgallnematodene må straks meldes til Mattilsynet.

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Informasjonsbrosjyre rotgallnematoder PDF