Spørsmål og svar

Hva skjer dersom rotgallnematodene Meloidogyne fallax og M. chitwoodi blir oppdaget i min potetproduksjon?

Publisert 24.04.2020     Sist endret 28.04.2020

Meloidogyne fallax og M. chitwoodi er regulert som karanteneskadegjørere i forskrift om plantehelse. Disse planteskadegjørerne er, jf. forskriftens § 4, forbudt å spre uansett hvor og på hva nematodene finnes. Ved funn vil Mattilsynet pålegge tiltak for om mulig å utrydde dem eller for å hindre videre spredning.

Slike tiltak kan være:

  • forbud mot omsetning av planter eller plantemateriale (eks. settepoteter) for videre produksjon
  • brakklegging av smitta arealer
  • påbud om å dyrke planter som ikke regnes som vertplanter
  • påbud om grundig rengjøring av maskiner og redskaper
  • forbud mot forflytting av jord 
  • forbud mot maskinsamarbeid

Hvilke tiltak som blir iverksatt må avgjøres i det enkelte tilfelle.

Det er viktig å tenke forebyggende:

Fant du det du lette etter?