Rapport

Årsrapport for OK-program Furuvednematode og Monochamus 2021

Publisert 12.05.2022     Sist endret 12.05.2022

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra 2021-delen av et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva er undersøkt:Totalt ble 400 flisprøver av hogstavfall og vindfall av furu med tegn på angrep av furubukk (Monochamus spp.) samlet inn og undersøkt for innhold av nematoder. Prøvene ble tatt ut i Trøndelag og Viken I tillegg ble 54 individer av vektoren furubukk (Monochamus) fanget i feller utplassert i Agder, Innlandet, Trøndelag og Viken analysert for innhold av nematoder.
Tidsrom:2021
Hva lette vi etter:Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) er en svært alvorlig skadegjører på furu og kan også angripe andre bartrær. Arten er ikke er påvist i Norge. Furubukker (Monochamus spp.) er vektor for denne skadegjøreren.
Hva fant vi:Furuvednematode ble ikke funnet i noen av prøvene fra hogstavfall, og heller ikke i noen av furubukkene som ble analysert.
Hvem utførte oppdraget:NIBIO i samarbeide med inspektører fra Mattilsynet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner