Rapport

Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus 2017

Publisert 01.06.2018     Sist endret 01.06.2018

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for Thrips setosus i 2017. Hensikten med programmet var, på grunnlag av prøvetaking ved hjelp av limfeller i gartnerier med produksjon av hortensia (Hydrangea macrophylla), å dokumentere status for denne planteskadegjøreren i Norge.

Hva undersøkte vi:197 limfeller fra 22 gartnerier ble analysert. Kartleggingen dekket totalt ca. 26 dekar veksthusareal fordelt på to perioder i mars og mai i fylkene Hordaland, Rogaland, Agder-fylkene, Hedmark, Oppland, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold og Trøndelag.
Tidsrom:

Vinter og vår 2017.

Hva lette vi etter:Thrips setosus.
Hva fant vi:Thrips setosus ble ikke funnet på noen av limfellene.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner