Rapport

Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus 2018

Publisert 08.05.2019     Sist endret 08.05.2019

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram for Thrips setosus. Hensikten med programmet var, på grunnlag av prøvetaking med limfeller i gartnerier med produksjon av hortensia (Hydrangea macrophylla), å dokumentere status for denne planteskadegjøreren i Norge. Programmet var en videreføring av programmet for 2017.

Hva undersøkte vi:Totalt 204 limfeller fra 23 gartnerier med produksjon av hortensia og 1 gartneri med produksjon av georginer og krysantemum ble analysert. Kartleggingen omfattet et veksthusareal på ca. 37 dekar.
Tidsrom:

Januar til mai 2018

Hva lette vi etter:Thrips setosus, en trips som er potensielt skadelig for flere viktige veksthuskulturer, bla. tomat, agurk og paprika i tillegg til store blomsterkulturer som hortensia og krysantemum.
Hva fant vi:Thrips setosus ble påvist i 8 gartnerier i 6 fylker i Sør-Norge, dvs. i en tredjedel av de gartneriene som var med i kartleggingen, og på ca. 50 % av det veksthusarealet som ble undersøkt. 7 av de 8 gartneriene med funn av Thrips setosus produserte hortensia, og sammenholdt med kartleggingen i 2017 tyder resultatene fra 2018 på at planteskadegjøreren ble introdusert til Norge med formeringsmateriale av hortensia høsten 2017.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner