Faktaartikkel

Koloradobille (Leptinotarsa decemlineata)

Publisert 31.07.2019     Sist endret 06.08.2019
Foto: Ilya Mityushev, Department of Plant protection of the Russian Timiryazev State Agrarian University

Koloradobillen er en bille med stort skadepotensiale i potet, men også i andre kulturer innen søtvierfamilien som tomat, auberginer og paprika. Både voksne biller og larver angriper blader og stengler, og kan snauspise en potetplante på få dager. Knollene angripes bare unntaksvis.

Viktig informasjon

Funn eller mistanke om funn av denne planteskadegjøreren må straks meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Importørene har ansvar for at importsendinger ikke inneholder karanteneskadegjørere. Mattilsynet gjennomfører risikobaserte stikkprøvekontroller.

Ved funn av karanteneskadegjørere kan Mattilsynet pålegge tiltak for å bekjempe eller hindre videre spredning.

En eventuell etablering og spredning av koloradobille i Norge vil kunne innebære stor skade for potetnæringen. En risikovurdering av koloradobillen fra Planteforsk (nå NIBIO) i 1996 konkluderte med at passiv transport av biller er mest sannsynlige innførselsvei til Norge. Transport med vind fra sør og øst slik det forekommer til Finland, Sverige og Danmark ble vurdert som lite sannsynlig. Ut fra temperaturdata ble det konkludert med at koloradobillen kan utvikle en generasjon i året i områdene rundt Oslofjorden, og at overvintring kan finne sted i fylkene Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Agder og Rogaland.

Voksne individer av koloradobille, både levende og døde, er flere ganger blitt funnet på importerte grønnsaker i Norge. Senest i 2017 ble det funnet en død bille i en pose med importerte spinatblader. I 2006 ble det funnet et en levende bille i en gulrotbunt importert fra Spania. Flere eksemplarer ble for flere tiår siden funnet i importpartier med potet.

Nøkkelinformasjon:

Regelverk: Koloradobille er en karanteneskadegjører listet i vedlegg 1 forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere, og vil bli bekjempet med sikte på utryddelse ved funn i Norge. Skadegjøreren har status som «protected zone» karanteneskadegjører i enkelte deler av EU.

Biologi: Koloradobillen tilhører bladbillefamilien og gjennomgår en fullstendig forvandling fra egg og 4 larvestadier på plantene via et puppestadium noen centimeter nede i jorda, og til voksen bille som kryper opp av jorda. Hele livssyklusen tar minimum 60 dager under norske forhold, og det medfører at koloradobillen kun har en generasjon i året. Den overvintrer som voksen bille 20 - 40 centimeter nede i jorda. Når temperaturen nærmer seg 15°C om våren kryper den opp og begynner å legge egg få dager etter parring og inntak av føde på vertplanter. En hunn kan legge opptil 2000 egg i løpet av 4-5 sommeruker.

Utseende: Voksne biller er ovale i formen og ca. 10 mm. lange. De har et guloransje område bak hodet og gule dekkvinger med 10 svarte striper. De guloransje eggene er ca. 2 mm. lange, og legges i klaser med 10 – 80 egg på undersiden av bladene. Unge larver er mursteinsrøde med svart hode. Eldre larver er mer gulrotrøde med to rekker av svarte flekker på hver side av kroppen. Puppene i jorda er lys oransje og ca.10 mm. lange.

Utbredelse: Utbredt i USA, Mexico, Canada og store deler av Europa inkludert Russland, samt deler av Asia. Billen er ikke etablert i de skandinaviske landene og heller ikke i Storbritannia, Irland og på Kypros.

Vertplanter: Angriper i hovedsak potet, men også andre arter i søtvierfamilien (Solanum) som tomat, eggfrukt og paprika. Ville arter av Solanum som f.eks. svartsøtvier, kan også angripes og representere et smittereservoar.

Viktigste spredningsveier: Koloradobillen er en treg flyver, men kan bli transportert opptil 100 km med vind. Den mest sannsynlige smitteveien til Norge er derfor ved passiv transport som blindpassasjer ved import av potet eller grønnsaker fra land der koloradobillen er etablert. Angrep av koloradobille på potetplanter i Norge ble for første gang registrert i en kjøkkenhage sommeren 2019. Sannsynlig smittekilde i dette tilfellet var avfall fra importerte grønnsaker i en komposthaug i hagen.

Mattilsynet oppfordrer alle som dyrker potet og som bruker kompost inneholdende rester av importerte grønnsaker om å være oppmerksomme på denne faren. Risikoen for at koloradobillen skal følge med importerte poteter i dag er betydelig redusert ved at det stort sett importeres vaska poteter.

Inspeksjonsmetode: Voksne biller og larver er lette å observere ved visuell inspeksjon av plantene. Ved å riste plantene faller både voksne og larver lett av plantene, og kan samles opp ved å plukke de for hånd. De kan drepes i en bøtte med varmt vann tilsatt såpe.

Les mer om koloradobille her:

EPPO Global database

Plantevernleksikonet (Koloradobillen)

Risikovurdering av Leptinotarsa decemlineata (1996)

Colorado potato beetles - University of Minnesota

Colorado Potato Beetles in Home Gardens - University of Minnesota 

Fant du det du lette etter?