Rapport

Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2017 og 2018

Publisert 22.05.2019     Sist endret 22.05.2019

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å fastslå status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva undersøkte vi: Totalt 843 prøver av hogstavfall fra furu i fylkene Telemark, Agder, Vestfold, Østfold, Buskerud og Hedmark ble samlet inn og analysert. Fra feller utplassert i Hedmark, Møre og Romsdal, Østfold og Trøndelag ble 120 individer av vektoren furubukk (Monochamus) fanget og analysert for innhold av furuvednematode.
Tidsrom:

2017-2018

Hva lette vi etter: Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) som er svært alvorlig skadegjører på furu og andre bartrær og som ikke er påvist i Norge. Furubukker (Monochamus spp.) er vektor for denne skadegjøreren.
Hva fant vi: Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) ble ikke funnet i noen av prøvene fra hogstavfall, og heller ikke i noen av furubukkene som ble fanget i feller.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner