Rapport

Overvåking av furuvednematode og Monochamus i 2019

Publisert 17.03.2021     Sist endret 17.03.2021

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å dokumentere status for denne skadegjøreren i Norge, og å kunne oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva undersøkte vi: Totalt 400 flisprøver av hogstavfall og vindfall av furu med angrep av furubukk (Monochamus spp.) ble i 2019 års karteging samlet inn og undersøkt for innhold av nematoder. Prøvene ble tatt i Akershus, Buskerud, Østfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I tillegg ble ble 106 individer av vektoren furubukk (Monochamus) fanget i feller utplassert i Hedmark, Møre og Romsdal og Østfold analysert for innhold av nematoder.
Tidsrom: 2019
Hva lette vi etter: Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) som er svært alvorlig skadegjører på furu og andre bartrær, og som ikke er påvist i Norge. Furubukker (Monochamus spp.) er vektor for denne skadegjøreren.
Hva fant vi: Furuvednematode ble ikke funnet i noen av prøvene fra hogstavfall, og heller ikke i noen av furubukkene som ble fanget i feller.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner