Rapport

Overvåking- og kartleggingsprogram for furuvednematode og Monochamus 2022

Publisert 02.06.2023     Sist endret 02.06.2023

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra 2022-delen av et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Formålet med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne oppdage en eventuell introduksjon på et tidlig tidspunkt.

Hva undersøkte vi?Totalt ble 401 flisprøver av hogstavfall og vindfall av furu med tegn på angrep av furubukk samlet inn og undersøkt for innhold av nematoder. Prøvene ble tatt ut i Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. I tillegg ble 54 individer av furubukk som var fanget i feller utplassert i Innlandet, Trøndelag og Viken, analysert for innhold av nematoder.
Tidsrom: Flisprøver ble tatt ut i perioden juli – november 2022. Furubukk ble innsamlet i perioden juni-september 2022.
Hva lette vi etter?Furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus), som er en alvorlig skadegjører på ulike arter av furu og som også kan angripe andre bartrær. Nematoden er aldri påvist i Norge. Furubukker (arter i slekten Monochamus) er vektorer for denne skadegjøreren.
Hva fant vi?Furuvednematode ble ikke funnet i noen av prøvene fra hogstavfall, og heller ikke i noen av furubukkene som ble analysert.
Hvem utførte oppdraget?NIBIO i samarbeide med inspektører fra Mattilsynet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner