Rapport

Overvåking- og kartleggingsprogram for importerte trelevande insekt 2022

Publisert 12.05.2023     Sist endret 12.05.2023

Rapporten viser effektivitet av ulike feller og luktstoff/hormon som er aktuelle å bruke for å kartlegge forekomst av alvorlege skadeinsekt i skog. Rapporten har også informasjon om beredskapslager og overblikk på lokalitetar i Norge med høg risiko for introduksjon av skogsskadegjerarar. Programmet blir gjennomført for å kunne respondere raskt dersom nye, alvorlege skadeinsekt på trevirke og trær blir funne i Norge.

Kva undersøkte vi?Vi undersøkte kva for type insektsfeller og luktstoff/hormon som er mest effektive å bruke når vi skal kartlegge for alvorlige skadeinnsekt i skog. Videre oppdaterte vi beredskapslager av attraktantar for bruk i framtidig kartleggingsarbeidet, samt utarbeida ei liste over lokalitetar med høg risiko for introduksjon av nye skogsskadegjerarar for Norge.
Tidsrom:2022
 
Kva lette vi etter?I hovudsak Anoplophora- og Agrilus artar, men andre alvorlege skogsskadegjerarar er også inkludert i programmet.
Kva fann vi?Ei rekke artar vart fanga i fellene, men ingen nye for Norge. NIBIO har i dag luktstoff/attraktantar/feromon i beredskap for åtte alvorlege skadegjerarar i skog.
Kven utførte oppdraget?NIBIO utførte utprøving av feller/metoder og har etablert beredskapslager. Mattilsynet utarbeida liste over risikolokalitet.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner