Rapport

Overvåkning av nematoder i jord på importerte planter - Delrapport 2018

Publisert 23.08.2019     Sist endret 23.08.2019

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram i 2018 på forekomst av nematoder i jorda som følger med importerte planter. Formålet med programmet var økt kunnskap om plantehelserisikoen ved denne importen. Resultatene viser at det forekommer planteparasittære nematoder i en stor andel av sendingene. Programmet videreføres i 2019.

Hva undersøkte vi:130 jordprøver av importerte planter, i hovedsak treaktige, ble analysert for nematoder og Phytophthora. Prøveuttaket representerte 40 ulike planteslag, både bartre og løvtre, og plantene var dyrket i 8 ulike europeiske land. Resultatene fra Phytophthora-undersøkelsene finnes i en egen delrapport.
Tidsrom:

April til november 2018

Hva lette vi etter:Jorda ble analysert for forekomst av nematoder ved laboratoriet hos NIBIO. Nematodene som ble funnet, ble bestemt til slekt.
Hva fant vi:Det ble funnet planteparasittære nematoder i 100 prøver (77%). Det ble ikke påvist nematoder som er regulert i norsk plantehelseregelverk eller som står på EPPOs lister. Det ble funnet 11 slekter av planteparasittære nematoder i prøvene. De vanligste var stuntnematoder (i 45 prøver), rotsårnematoder (i 41 prøver) og spisshaler (i 39 prøver). Med ett unntak var slektene som ble påvist, også tidligere funnet i Norge. Programmet videreføres i 2019.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner