Risikovurdering

Plantehelserisiko knyttet til utvalgte Epitrix-arter

Publisert 18.12.2019     Sist endret 27.01.2020

VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført en risikovurdering av enkelte Epitrix-arter, en gruppe bladbiller som blant annet kan angripe potet. Konklusjonen er at risikoen for at billene vil skade norsk potetproduksjon er lav, men at den kan øke med et varmere klima eller hvis det blir flere spredningsveier.

Hva undersøkte VKM:Epitrix-arter, en gruppe bladbiller som kan gjøre skade i potet. VKM har i sin rapport identifisert tre arter som forekommer i noen europeiske land, og som kan være en potensiell risiko for norsk potetproduksjon. Ingen av artene er så langt funnet i Norge.
Overleveringsdato:

16.12.2019

Hva er vurderingen?
  • Minst ti Epitrix -arter er kjent for å gjøre skade på potet. Artene E. cucumeris, E. hirtipennis og E.papa ble identifisert som potensiell risiko for Norge.
  •  Den viktigste spredningsveien vil være import av uvaskede poteter fra land hvor disse artene forekommer.
  • Resultatene av VKMs modellering av potensiell utbredelse av de aktuelle artene i Norge indikerer at det er lav sannsynlighet for at de etablerer seg, men det er høy usikkerhet knyttet til modellene.
  • Om Epitrix-arter skulle etablere seg i Norge er skadepotensialet vurdert til å være moderat .
  • Det mest effektive risikoreduserende tiltaket for å hindre Epitrix i å komme til landet vil være å vaske all potet før import.
  • Hovedkonklusjonen er at Epitrix utgjør en lav risiko for Norge. Introduksjon, etablering og spredning er lite sannsynlig, men sannsynligheten kan øke i fremtiden med et varmere klima eller hvis flere spredningsveier åpner seg.
Hva gjør Mattilsynet videre:Risikovurdering vil bli brukt i forbindelse med vurdering av framtidig plantehelseforvaltning av Epitrix-arter og for å vurdere om noen av artene kvalifiserer til å bli regulert som karanteneskadegjørere i Norge.

 

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer