Risikovurdering av planteskadegjøreren Agrilus anxius for Norge

Publisert 14.02.2013     Sist endret 23.11.2011

Mattilsynet har mottatt en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) av Agrilus anxius, en skadegjører på bjørk i Nord-Amerika. VKM har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert potensialet for innførsel, etablering og skade av billen i Norge, samt effektivitet av aktuelle risikoreduserende tiltak rettet mot innførsel via bl.a. trevirke og flis.

På bakgrunn av VKMs rapport anser Mattilsynet at introduksjon av Agrilus anxius kan representere en potensiell høy plantehelserisiko, og vil arbeide med tiltak for å forebygge introduksjon av arten til Norge.

Dette vil trolig medføre at Agrilus anxius settes på liste over planteskadegjørere som er forbudt å introdusere og spre, samt at det settes spesifikke krav til import av potensielt smitteførende varer, spesielt trevirke og flis av bjørk med opprinnelse i Canada og USA.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Risikovurdering av billen Agrilus anxius som dreper bjørk 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seniorrdågiver, seksjon planter økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 46


Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seniorrdågiver, seksjon planter økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 64 94 43 46