Risikovurdering

Risikovurdering av planteskadegjøreren asiatisk askepraktbille

Publisert 24.11.2014     Sist endret 24.11.2014

Mattilsynet har mottatt en risikovurdering fra VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) av asiatisk askepraktbille (Agrilus planipennis), en skadegjører på asketrær. Dersom billen blir innført til Norge ved import av trær eller trevarer regnes skadepotensialet som stort, siden asketrær i skog og grøntområder kan dø få år etter at den har angrepet.

VKM har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risikoen for innførsel, etablering og skade av billen i Norge, samt vurdert effektivitet av aktuelle risikoreduserende tiltak rettet mot innførsel via bl.a. planter og trevirke.

På bakgrunn av VKMs rapport anser Mattilsynet at introduksjon av asiatisk askepraktbille kan representere høy plantehelserisiko for naturlig skog og beplantninger med ask, og vil arbeide med tiltak for å forebygge introduksjon av arten til Norge. Dette vil trolig innebære at arten settes på liste over planteskadegjørere som er forbudt å introdusere og spre, samt at det settes spesifikke krav til import av potensielt smitteførende varer, dvs. planter og trevirke (inkl. flis, tømmer, trelast, trevirke til brensel) av ask og noen andre løvtrær, med opprinnelse i en del asiatiske land, Canada, USA og Russland.

Arten har sin naturlige utbredelse i østlige Asia, men har siden 2002 også hatt utbrudd og spredd seg i USA, Canada og europeisk Russland (område rundt Moskva).

Les mer om risikovurderingen på VKMs sider

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon planter økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 40


Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon planter økologi og GM, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 40