Risikovurdering

Søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta)

Publisert 19.06.2017     Sist endret 12.10.2017

Mattilsynet ba Vitenskapskomiteen for Mattrygghet om en vitenskapelig (VKM) vurdering av spørsmål knyttet til konsekvenser for tomatnæringen ved en etablering av søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) i Norge.

Hva er undersøkt:

Siden søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) for første gang kom til Europa i 2006, har den blitt en av de mest alvorlige skadedyrene for kommersiell tomatproduksjon, både på åpne felt, i tunneler og i drivhusproduksjon. Tomatmøllen ble i april 2017 påvist for første gang i Norge i et tomatgartneri på Jæren.

Mattilsynet ba VKM om å:

  1. vurdere skade for tomatnæringen dersom utbruddet ikke utryddes
  2. beskrive sannsynlighet for etablering på friland og skade på andre kulturer
  3. beskrive usikkerheten i svarene
  4. anslå sannsynligheten for at smitten introduseres på ny i norske tomatgartnerier som følge av import av planter og frukt
Overleveringsdato:

15. juni 2017

Hva er vurderingen:Søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak mot spredning. Sannsynligheten for tap av avling og økt bruk av kjemiske og biologiske plantevernmidler, er stor.

 

Les mer om risikovurderingen hos VKM - Tomatmøll kan påføre tomatnæringen stor skade

Fant du det du lette etter?