Karanteneskadegjørere i Norge

Publisert 13.06.2005     Sist endret 01.09.2014

Alle planteskadegjørere som er listet i Vedlegg 1 eller 2 i  Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse), er karanteneskadegjørere. Dette er skadegjørere som er særlig vanskelig å bekjempe, og som har et stort og alvorlig skadepotensiale. Mange av planteskadegjørerne på listene har vi aldri påvist i landet. Noen har vi stoppet ved importkontroll. Andre har vi klart å bekjempe etter utbrudd i norsk produksjon. Enkelte av planteskadegjørerne på listene finnes fortsatt i Norge i begrenset omfang og overvåkes for å hindre videre spredning.

Karanteneskadegjørere som er til stede i Norge

Insekter, midd, nematoder

Sopp

Bakterier og fytoplasma

Virus og viroider

 • Arabis mosaic nepovirus (arabismosaikkvirus)
 • Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
 • Plum pox potyvirus (sharkavirus)
 • Rasperry ringspot nepovirus (bringebærringflekkvirus)
 • Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbærlatentringflekkvirus)
 • Tomato black ring nepovirus (tomatsvartringvirus)

 

Karanteneskadegjørere som har vært tilstede, men som er utryddet:

Insekter, midd, nematoder

 • Bemisia tabaci (bomullsmellus)
 • Cacoecimorpha pronubana (nellikvikler)
 • Eriosoma lanigerum (blodlus)
 • Helicoverpa armigera
 • Liriomyza huidobrensis (sør-amerikansk minérflue)
 • Liriomyza sativae (grønnsakminérflue)
 • Liriomyza trifolii (floridaminérflue)
 • Spodoptera littoralis (egyptisk bomullsfly)

Sopp

Virus og viroider

Les også: Hva er karanteneskadegjørere?

Fant du det du lette etter?