Opplysningsplikt om plantehelserestriksjoner på landbrukseiendom

Publisert 19.11.2012     Sist endret 24.07.2023

Eier av en eiendom plikter å opplyse om restriksjoner på bruksenheten ved salg, leie, forpaktning eller maskinsamarbeid m.m.

Ved funn av karanteneskadegjørere på en eiendom, vil Mattilsynet fastsette tiltak for å utrydde, hindre smittespredning eller begrense utbredelsen.

Slike tiltak kan for eksempel være forbud mot å dyrke visse planteslag, forbud mot å selge jord eller planter med jord, forbud mot maskinsamarbeid med naboeiendom, krav om vekstskifte m.m.

Skal du selge hele eller deler av eiendommen din, leie bort jord eller inngå avtale om maskinsamarbeid m.m., må du opplyse den annen part om slike restriksjoner som er lagt på bruksenheten, jf. § 39 i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse).

Det er viktig å merke seg at påvisning av en karanteneskadegjører på en eiendom også kan få konsekvenser for en annen eiendom, dersom det har vært maskinsamarbeid eller annet som kan ha medført risiko for smitte (se definisjoner av uttrykk og definisjoner i Vedlegg 13 i forskrift om plantehelse).

Se ellers plantehelseforskriften §§ 4, 5 og 6 vedr. bestemmelser om tiltak mot planteskadegjørere.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning