Risikovurdering av Phytophthora fragariae – rød marg i jordbær

Publisert 14.09.2012     Sist endret 17.10.2017

Vitenskapskomiteen for mattrygghet gar på oppdrag fra Mattilsynet foretatt en risikovurdering. Det er stor sannsynlighet for at patogenet som forårsaker plantesykdommen rød marg i jordbær vil bli introdusert til nye produksjonssteder i Norge dersom ikke-sertifiserte jordbærplanter blir importert. Import av sertifiserte jordbærplanter vil medføre lav sannsynlighet for introduksjon, forutsatt at sertifiseringsordningen i avsenderlandet fungerer som den skal.

Fant du det du lette etter?