Risikovurderinger på plantehelseområdet

Publisert 21.11.2012     Sist endret 15.05.2020

Det er gjennomført flere risikovurderinger for ulike planteskadegjørere i Norge. Disse vitenskapelige publikasjonene gir blant annet svar på hvor sannsynlig det er at planteskadegjøreren kan etablere seg i landet og hvilke økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser dette eventuelt vil kunne få.

Dette arbeidet er dels blitt gjort for å skaffe dokumentasjon i forhold til SPS-avtalens krav for å kunne praktisere et strengt regelverk ved import av planter til Norge, men også for fremskaffe faktagrunnlag for en effektivt og risikobasert forvaltning av forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere.

Risikovurderingene gjøres i samsvar med IPPCs Internasjonale standarder for plantesanitære tiltak.

Siden 2004 er slike risikovurderinger på plantehelseområdet blitt foretatt av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) - Plantehelse, på bestilling fra Mattilsynet.

Alle risikovurderinger utført på oppdrag fra Mattilsynet finner du her: Risikovurderinger.

Fant du det du lette etter?