Sharkavirus

Publisert 29.08.2012     Sist endret 19.10.2021
Blad angrepet av Sharkavirus
Symptomer på Sharkavirus varierer fra virusstamme, vertplante og sort.  Foto: Bioforsk

Sharkavirus (Plom pox virus) er en karanteneskadegjører og forårsaker alvorlige skader på fruktene av plomme, aprikos og fersken. Mattilsynet har som mål at yrkesdyrkere av frukt skal være sikret plantemateriale som er fritt for sharkavirus, og at viruset skal utryddes i norsk plommedyrking.

Viruset ble først oppdaget i Bulgaria i 1917, og har siden den gang spredt seg til mange land i Europa, særlig Syd-Øst Europa. I Norge er viruset påvist i plomme, fersken og aprikos og ble påvist for første gang i 1998. Viruset er ikke etablert i andre land i Norden.

Nøkkelinformasjon

  • Status regelverk: I Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) er sharkavirus listet i Vedlegg 2 og er også omtalt under særskilte krav i forskriftens Vedlegg 4A pkt.15.1 og i Vedlegg 4B, pkt.4.  Viruset er regulert som en «regulert ikke-karanteneskadegjører» (RNQP) i formeringsmateriale av mottagelige Prunusarter i EUs gjennomføringsforordning 2019/2072, annex IV. Du kan lese mer om status regulering i ulike land i EPPO global database.
  • Vertplanter: Hovedvertplanter er plomme, aprikos, fersken og nektarin, men flere ville og dyrkede Prunus arter kan infiseres. Andre stammer av viruset har blitt påvist i sur- og søtkirsebær.
  • Symptomer: Varierende symptomer ut fra virusstamme, vertplante og sort. Gule, brune eller helt nekrotiske ringstrukturer på blad hos noen sorter. Disse sees best når blad får gjennomfallende lys. Ring- og linjestruktur og innsenkninger på fruktene er vanlig i sorten ‘Victoria’. Fruktsymptomer fører til dårlig utviklede frukter som faller tidlig av. Fruktkjøttet får brun – brunrød misfarging og nekrotiske områder.
  • Inspeksjonsmetode: Visuell kontroll og laboratorieundersøkelser.
  • Viktigste spredningsveier: Sharkavirus spres med bladlus og infisert formeringsmateriale. Det spres ikke med frø, pollen eller kontaktsmitte.
  • Utbredelse: Sjukdommen spredte seg tidlig i østlige og sentrale land i Europa og de har i dag stor spredning. Land i nordlige og vestlige deler av Europa er spredningen svært ujevn. Noen land har svært begrenset spredning (Frankrike), mens andre har større forekomst (Tyskland) av viruset. I Danmark og Sverige har sjukdommen vært påvist, men har blitt utryddet. I Finland har sharka aldri vært påvist. Sjukdommen sprer seg gradvis i Middelhavsområdet og på andre kontinent.

Andre nettsider

Andre faktaartikler

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Helén Ihlebekk Hauger, seniorrådgiver, Hovedkontoret, seksjon planter og vegetabilsk mat, telefon 64 94 43 38Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Helén Ihlebekk Hauger, seniorrådgiver, Hovedkontoret, seksjon planter og vegetabilsk mat, telefon 64 94 43 38