Soppsjukdommer

Publisert 09.10.2012     Sist endret 09.05.2017

Her følger informasjon om noen viktige soppsjukdommer som Mattilsynet forvalter gjennom plantehelseregelverket eller andre bestemmelser.

Høring

Oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (Chalara fraxinea)

Send oss innspill innen: 25.10.2018

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjørerAltinn