Soppsjukdommer

Publisert 09.10.2012     Sist endret 17.01.2022

Her følger informasjon om noen viktige soppsjukdommer som Mattilsynet forvalter gjennom plantehelseregelverket eller andre bestemmelser.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn