Forskrifter

Publisert 09.10.2012     Sist endret 17.01.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) (Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum) 17.03.2003 341
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333

Regelverk og veiledning