Faktaartikkel

Hvit krysantemumrust (Puccinia horiana)

Publisert 29.08.2012     Sist endret 28.11.2012
Hvit krysantemumrust på et blad.
Hvit krysantemumrust er en sopp som først og fremst angriper blad, men den finnes også på stengler.  Foto: Bioforsk Plantehelse

Rustsoppen Puccinia horiana er en karanteneskadegjører som angriper krysantemum. Den regnes først og fremst som en veksthusskadegjører i Norge.

Karanteneskadegjøreren stammer fra Japan og Kina, og kom første gang til Norge i 1963. Den er siden funnet en rekke ganger på importerte stiklinger, men strenge tiltak har forhindret at soppen har fått etablert seg her i landet.

Nøkkelinformasjon

  • Status regelverk: Puccinia horiana er listet i Vedlegg 2 i forskrift om plantehelse og er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4A pkt. 20 og vedlegg 4B pkt. 8. Rustsoppen er regulert som en «regulert ikke-karanteneskadegjører» (RNQP) i EU og står oppført på EPPOs skadegjørerliste A2
  • Utbredelse: Rustsoppen er funnet på alle kontinent og i mange land. Den trives best i områder med relativt høy temperaturer og luftfuktighet.
  • Vertplanter: Chrysanthemum og Dendranthema.
    Sortenes mottakelighet varierer.
  • Symptomer: Lys rosa, seinere hvite sporehoper på bladundersiden. Lyse grønne, seinere nekrotiske flekker på bladoversiden. Blad eller hele planter visner.
  • Inspeksjonsmetode: Symptomene kan forveksles med andre rustsopper, og en korrekt diagnose krever mikroskopiske undersøkelser.
  • Viktigste spredningsveier: Med luftstrømmer, vannsprut, redskap og arbeid i kulturen. Over lengre avstander med infisert plantemateriale.

Andre nettsider

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner