Rapport

Overvåkning av Phytophthora i jord på importerte planter - Delrapport 2018

Publisert 23.08.2019     Sist endret 02.06.2020

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram i 2018 på forekomst av Phytophthora-arter i jorda som følger med importerte planter. Formålet med programmet var økt kunnskap om plantehelserisikoen ved denne importen. Det ble påvist én eller to Phytophthora-arter i hele 41 av 130 prøver. Programmet videreføres i 2019.

Hva undersøkte vi:Det ble tatt til sammen 130 jordprøver av importerte planter. Prøveuttaket representerte 40 ulike planteslag, både bartre og løvtre, og plantene var dyrket i 8 ulike europeiske land. Jordprøvene ble analysert for Phytophthora og nematoder. Resultatene fra nematodeundersøkelsene finnes i en egen delrapport.
Tidsrom:

April til november 2018

Hva lette vi etter:Phytophthora, en slekt med sopplignende organismer, der mange arter kan være alvorlige skadegjørere, bl.a. i skogstrær og grøntanleggsplanter. Smitte kan overføres både via planter og jord.
Hva fant vi:Phytophthora ble påvist i 41 av 130 undersøkte prøver. I tolv av prøvene ble det påvist to Phytophthora-arter. Til sammen ble 14 arter av Phytophthora funnet. Ingen av disse er regulert som karanteneskadegjører i det norske plantehelseregelverket eller oppført på EPPOs lister. Flere av de påviste artene er imidlertid kjent for å kunne gjøre skade på grøntanleggsplanter og natur i Norge, f.eks. P. cambivora, P. cactorum og P. plurivora. Det ble også funnet tre Phytophthora-arter som var nye for Norge. Programmet videreføres i 2019.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner