Forskrifter

Publisert 28.01.2013     Sist endret 10.07.2023
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) (Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum) 17.03.2003 341
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333

Regelverk og veiledning