Høring: Utkast til VKM-bestilling om oppdatert risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge

Publisert 05.10.2022     Sist endret 27.01.2023

Mattilsynet ber VKM om en oppdatert risikovurdering av planteskadegjøreren Phytophthora ramorum.

Ramorum greinvisning er en forholdsvis ny plantesykdom i Europa og Nord-Amerika, forårsaket av pseudosoppen Phytophthora ramorum. Planteskadegjøreren er regulert i Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum.

Mattilsynet er i gang med å revidere vårt nasjonale plantehelseregelverk og vil i den forbindelse også vurdere den framtidige reguleringen av Phytophthora ramorum.

VKM leverte i 2009 en risikovurdering og Mattilsynet ønsker nå en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget.

Gangen i arbeidet går fram av tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring: Utkast til bestilling

Vi ønsker kommentarer til vårt utkast til bestilling.

 

Høringsfrist 22.10.2022
 
Bestillingen er sendt VKM

 

 03.11.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Paulsen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, e-post: hilde.paulsen@mattilsynet.no tlf. 22 77 91 40