Rapport

Kartlegging av Phytophthora ramorum i 2020

Publisert 28.05.2021     Sist endret 28.05.2021

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra et overvåkings- og kartleggingsprogram i 2020 på forekomst av ramorum- greinvisning - Phytophthora ramorum i grøntanlegg og i planter under omsetning. Formålet med programmet var oppdatering av kunnskap om forekomst av skadegjøreren i Norge. Rapporten omtaler i tillegg resultat av Mattilsynets tilsynsprøver i planteskoler, samt prøver tatt ut av NIBIO i lerkeplantasjer.

Hva er undersøkt: Vi undersøkte vertplanter for symptom på Phytophthora ramorum, og tok ut prøver fra planter med mistenkte symptom. Til sammen 337 prøver ble analysert. Det ble tatt ut prøver for analyse i 151 grøntanlegg, samt i 61 planteskoler og hagesentre. Undersøkelsene ble gjort i alle Mattilsynets regioner, med unntak for region Nord. Videre ble fire plantasjer av japanlerk, lokalisert på Sør-Vestlandet, undersøkt.
Tidsrom: mai - desember
Hva lette vi etter: Prøvene ble analysert for forekomst av Phytophthora ramorum ved laboratoriet hos NIBIO.
Hva ble funnet: Det ble funnet smitte i 17 av de undersøkte hagesentrene/planteskolene. Med ett unntak (plante av Pieris) var alle i Rhododendron. Det ble funnet smitte i både norskproduserte og importerte planter. I prøvene fra grøntanlegg ble det påvist smitte i 39 prøver, der alle påvisningene var på rododendron fra kystområder på Sør-Vestlandet. Det ble ikke påvist smitte i plantasjene med japanlerk.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner