Rød marg (Phytophthora fragariae)

Publisert 29.08.2012     Sist endret 23.03.2020
 • Bilde 1 av 4 | Færre utløpere og redusert avling som resultat av rød marg. Foto: Arne Stensvann, Bioforsk.

 • Her skimtes den brunrøde rotmargen som er opphavet til navnet på sykdommen.

  Bilde 2 av 4 | Her skimtes den brunrøde rotmargen som er opphavet til navnet på sykdommen. Foto: Arne Stensvann, Bioforsk.

 • Bilde 3 av 4 | Plantene visner og dør. Foto: Arne Stensvann, Bioforsk.

 • Bilde 4 av 4 | Et annet typisk symptom er at siderøttene dør, og at hovedrøttene dermed ligner på rottehaler. Foto: Arne Stensvann, Bioforsk.

Algesoppen Phytophthora fragariae Syn.: P. fragariae var. fragariae er en jordboende karanteneskadegjører som angriper røttene til jordbærplanter og kan føre til store avlingstap.

Rød marg ble første gang funnet i Norge i 1995 og er i dag spredd til mange viktige områder for jordbærproduksjon i Norge. Etter at det ble åpnet opp for import av jordbærplanter i 2015, er det, på tross av strenge importkrav, økt risiko for at smitte kommer inn med importerte planter og spres til nye områder i landet.

På grunnlag av kunnskap om smitteomfang i landet og risiko for å få inn ny smitte, vil Mattilsynet bare fastsette offentlige tiltak hos virksomheter som produserer planter for omsetning til videre kommersiell dyrking.

Det er forbudt å omsette planter eller annet formeringsmateriale av jordbær fra produksjonssteder med funn eller mistanke om rød marg. Det er viktig at importører og bærprodusenter tar ansvar og vektlegger forebyggende tiltak for å unngå smitte og hindre spredning.

Funn eller mistanke om funn skal meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Nøkkelinformasjon

 • Status regelverk: I forskrift om plantehelse er rød marg listet i Vedlegg 2 og er forbudt å spre med planter og formeringsmateriale av jordbær. Den er også omtalt under særskilte krav i forskriftens Vedlegg 4B, pkt. 2. Soppen er regulert som en «regulert ikke-karanteneskadegjører» (RNQP) i EU og står oppført på EPPO’s skadegjørerliste A2.
 • Vertplanter: Først og fremst jordbærplanter (Fragaria spp.), men også andre arter og slekter innen rosefamilien kan være mottakelige (bringebær, loganbær, mure og humleblomst)
 • Symptomer: Dårlig plantevekst og bærutvikling, få utløpere, visning og eventuelt død. Siderøttene dør og hovedrøttene kan minne om rottehaler. Skarp grense mellom friskt og sykt vev på nylig angrepne røter. Margen i røttene er brunrød ovenfor den syke delen av rota.
 • Inspeksjonsmetode: Visuell kontroll og laboratorieundersøkelser (PCR og Duncan test). I Norge tas det hvert år ut rutinemessige prøver for testing fra all planteproduksjon av jordbær.
 • Viktigste spredningsveier: Med infisert plantemateriale, med jord, redskaper og vann. Planteskadegjøreren danner svært motstandsdyktige hvilesporer som kan leve i jord uten vertplanter i mer enn 15 år.
 • Utbredelse: Rød marg er funnet i nesten alle land i verden hvor det dyrkes jordbær. I Norge er rød marg påvist i Agder-fylkene, Hedmark, Rogaland/Hordaland, Vestfold, Buskerud og Møre og Romsdal.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Les også

Fant du det du lette etter?